Komunikace se v současnosti odklání od tradičních telefonů k nízkonákladovým a flexibilním IP systémům, které v plném rozsahu využívají předností rychlého růstu IP aplikací a globalizace.

Zařízení jsou standardně vybavena novými IP funkcemi, které zvyšují jejich aktivitu a snižují komunikační náklady. Zahrnují rovněž pohodlné a velice efektivní funkce jako je např. bezdrátový provoz.

IP telefon funguje jako koncové zařízení. Připojí se přímo k internetu ethernetovým kabelem (koncovka RJ-45), má vzhled běžného telefonu a většinou veškeré vlastnosti, které od něj očekáváte jako regulace hlasitosti, telefonní seznam, hlasité volání atp. (viz nabídka a ceník zařízení VoIP). Na první pohled není k rozeznání od běžného tel. přístroje.

IP brána umožní telefonovat s přístrojem, který je nyní ve vlastnictví zákazníka, nebo který si chce zákazník pořídit. Stačí ji propojit s ethernetovým kabelem (přívod internetu, koncovka RJ-45) a běžným telefonním přístrojem (koncovka RJ-11).

Real time web analytics, Heat map tracking