1. Rozhraní Wireless LAN 5 GHz

K rozhraní je možné připojovat koncová telekomunikační zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.11a. Rozhraní je rádiové s modulací OFDM. Všechny specifikace jsou publikovány v normách IEEE.

2. Rozhraní 100 Base-T

K rozhraní je možné připojit koncová telekomunikační zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.3u. Používá se konektor RJ-45. Všechny specifikace jsou publikovány v normách IEEE.

Real time web analytics, Heat map tracking