Instalace

Jak dlouho potrvá instalace?

Délka instalace se odvíjí od její náročnosti. Některé objekty již mají přijímací jednotku, jinde je třeba ji instalovat nově. Přibližná délka instalace je 1-2 hodiny.

Smlouvy a platby

Kdy mi od vás přijde smlouva?

Smlouva se standardně sepisuje na místě s technikem, pokud se nedomluvíme jinak.

Jakým způsobem za službu platím?

Můžete platit bankovním převodem na náš účet s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo Vaší smlouvy. Platby SIPO nepodporujeme.

Kdy a za jaké období služby platím?

Vyúčtování služeb probíhá vždy poslední den v měsíci. Splatnost je k desátému dni následujícího měsíce. Příklad: 31. ledna obdržíte lednovou fakturu, která je splatná 10. února.

Mohu za služby platit předem?

Ano, můžete. Nezapomeňte k platbě připsat variabilní symbol (číslo smlouvy).

Je možné převést smlouvu na někoho jiného?

Ano, je to možné. Smluvní vztah se Vám zruší až s nabytím platnosti smlouvy toho, na koho se přepisuje.

Pokud se mi zdá objednaná rychlost nízká, je možné ji navýšit?

Ano, změna tarifu je možná kdykoliv a zdarma.

Technické

Je u tarifů stálá rychlost?

Naše tarify jsou rozděleny do dvou typů.

Prvním typem je garantované firemní připojení, u kterého je plná rychlost linky dostupná z 98% doby aktivace.
Druhým typem jsou agregované (sdílené) domácí linky, což může zapříčinit pokles rychlosti v okamžik, kdy je připojeno více uživatelů současně.

Jaká je spotřeba elektřiny?

Spotřeba se u většiny instalovaných zařízení pohybuje řádově kolem 1KWh měsíčně - cca 10 Kč.

Mohu získat veřejnou IP adresu?

Ke každému aktivovanému tarifu PREMIUM můžete získat jednu veřejnou IP adresu. K tarifu STANDARD poskytujeme veřejnou IP adresu za poplatek 50,- Kč s DPH.

Jaká je adresa SMTP serveru?

Adresa serveru pro odchozí poštu je mail.gwcz.com.

Real time web analytics, Heat map tracking