Pro celou síť platí používání následujících dvou DNS serverů:

91.237.239.253

91.237.238.253

Váš počítač pravděpodobně získává IP adresy těchto serverů automaticky pomocí protokolu DHCP.

Pokud tomu tak není (častá situace např. v bytovkách a ve starých částech sítě), proveďte nastavení běžným způsobem ve vašem operačním systému, případně nás kontaktujte.

Real time web analytics, Heat map tracking