U tarifu PREMIUM byla navýšena rychlost ze 100 Mbit na 200 Mbit a u tarifu EXCLUSIVE došlo k navýšení ze 150 Mbit na 500 Mbit. To vše za stejných cenových podmínek!
Real time web analytics, Heat map tracking